Tuesday, February 2, 2010

GAMBAR BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN
1. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
individu.
2. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
kelompok.
3. Pelaksanaan modul Akademik, Kerjaya,
Psikososial Mental, Pendidikan Pencegahan,
Pembangunan Diri & keibubapaan.
4. Program Orientasi Thn 1, Mentor Mentee,
Kepimpinan, Study Group Year 6, PRS ,
Motivasi, Minggu Kerjaya, Mesej PPDa,
Majlis Restu Budi & Program Selepas
UPSR.


SLOGAN-LISTEN ,LEARN, LEAD

ETIKA PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING
Amanah, hikmah , adil dan berakhlak mulia.
Sulit dan menjaga rahsia secara
profesional.
3. Bantuan dan sokongan moral dan
mental yang teraputik
4. Membantu dengan hubungan
bersemuka yang bermakna dalam
menyelesaikan masalah
5. Tiada ganjaran kerana bantuan
psikologi adalah semata-mata
kewajipan.

CARA MENDAPATKAN KHIDMAT
BIMBINGAN & KAUNSELING

Sila datang ke bilik Isi borang biodata diri Murid boleh berjumpa kaunselor

Bimbingan & Kaunseling - & borang khidmat - setelah mendapat surat panggilan
bimbingan kaunseling

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

MATLAMAT BIMBINGAN & KAUNSELING

1. Mendukung cita-cita berdasarkan budaya SKJJ dan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.
2. Beramal dan berbakti untuk agama, diri,
keluarga, masyarakat dan negara
berlandaskan ciri-ciri guru:-
C - Cendekiawan
I - Iltizam
K - Kualiti
G - Gigih
U - Unggul


VISI BIMBINGAN & KAUNSELING
Mewujudkan iklim pendidikan yang kondusif, teraputik dan efektif dari aspek fizikal, perhubungan dan pengurusan berteraskan konsep perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berkualiti secara menyeluruh dan berkesan demi kecemerlangan murid dan sekolah.

MISI BIMBINGAN & KAUNSELING
Dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersungguh-sungguh menyediakan perkhidmatan menolong bantu murid dari aspek ,perkembangan,pencegahan, pengayaan dan pemulihan untuk mempertingkatkan pengetahuan, ketrampilan dan konsep kendiri positif yang perlu dalam menghasilkan masyarakat ‘MADANI’ melalui perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang berkesan.

PERATURAN BILIK BIMBINGAN & KAUNSELIG
1. Bilik bimbingan dan kaunseling dibuka kepada semua murid pada
waktu rehat dan pada waktu kelas.
2. Sila tanggal kasut
3. Murid tidak dibenarkan membawa sebarang buku bacaan ke
dalam bilik kecuali murid yang bertugas di bilik pada masa itu.
4. Semua bahan atau risalah yang digunakan hendaklah disusun
semula ke tempat asal dengan kemas
5. Murid idak dibenarkan membawa sebarang risalah dari bilik
Kaunseling tanpa kebenaran guru bimbingan & kaunseling.
6. Murid tidak dibenarkan masuk ke dalam bilik kaunselor dan bilik
kaunseling individu tanpa kebenaran guru bimbingan &
kaunseling.
7. Murid bermasalah yang ingin berjumpa dengan kaunselor
hendaklah mengisi borang temujanji yang boleh didapati daripada
AJK Unit \Bimbingan & Kaunseling atau boleh berjumpa terus
dengan kaunselor.
8. Murid hendaklah menjaga kebersihan dan keharmonian bilik pada
setiap masa.1. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling individu.
2. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kelompok.
3. Pelaksanaan modul Akademik, Kerjaya, Psikososial Mental,
Pendidikan Pencegahan, Pembangunan Diri & keibubapaan.
4. Program Orientasi Thn 1, Mentor Mentee, Kepimpinan, Study
Group Year 6, PRS , Motivasi, Minggu Kerjaya, Mesej PPDa,
Majlis Restu Budi & Program Selepas UPSR.

CARA MENDAPATKAN KHIDMAT
BIMBINGAN & KAUNSELING


UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING